Agersø Naturcenter er en selvejende institution med en valgt bestyrelse.

Vi arbejder seriøst med udvikling af Agersø Naturcenter, og vi byder hver især ind med faglige input samt kreative ideer. Bestyrelsen består af:

Ditte Holst

Formand. Ditte er sekretær på DABs lokalkontor i Skælskør Boligselskab.

Hans Ulrik Møller

Kasserer. Hans er uddannet biolog og har speciale i fugle.

Susanne Carlsen

Bestyrelsesmedlem. Susanne er daglig leder af Agersøhallen.

Anne Marie Marquardsen

Bestyrelsesmedlem. Anne Marie er selvstændig pædagogisk konsulent og forfatter.

Carsten Jensen

Bestyrelsesmedlem.

Jytte Bjergvang

Suppleant. Jytte varetager både pedelfunktion og er kontaktperson for booking.

Anne Bjergvang

Suppleant. Anne er bogholder i Advokathuset i Slagelse og medlem af Slagelse Byråd

Maria Hillerup Jensen

Suppleant. Maria studerer jordbrugsteknologi (fokus på natur og miljø) og herudover er Maria spejderleder for Solskinstroppen i Skælskør.

Bestyrelsen har i foråret 2017 indsendt indsigelse til den ønskede opførelse af kystnær havvindmøllepark på Omø Stålgrunde. Du kan læse indsigelsen her