Bestyrelse i Agersø Naturcenter

Agersø Naturcenter er en selvejende institution med en valgt bestyrelse. Vi i bestyrelsen er meget forskellige som mennesker. Vi arbejder seriøst med udvikling af Agersø Naturcenter og vi byder hver især ind med fagligt input og kreative ideer. Bestyrelsen består af:

Ditte Holst

Formand. Ditte er sekretær på DABs lokalkontor i Skælskør Boligselskab.

Hans Ulrik Møller

Kasserer. Hans er uddannet biolog og har speciale bl.a. i fugle.

Susanne Carlsen

Bestyrelsesemedlem. Susanne er pædagog i Børnegården i Slagelse og daglig leder af Agersøhallen.

Anne Bjergvang

Bestyrelsesmedlem. Bogholder i Advokathuset i Slagelse og selvstændig konsulent.

Anne Carlsen

Bestyrelsesmedlem. Anne arbejder på Boeslunde Campinggård og er i øvrigt helt bidt af fossiler

Anne Marie Marquardsen

Supplant. Anne Marie er selvstændig pædagogisk konsulent og forfatter.

Jytte Bjergvang

Supplant. Jytte varetager både pedelfunktion og er kontaktperson for booking.