Agersø Naturcenter er en selvejende institution med en valgt bestyrelse.

Vi arbejder seriøst med udvikling af Agersø Naturcenter, og vi byder hver især ind med faglige input samt kreative ideer. Bestyrelsen består af:

Ditte Holst

Formand. Ditte er sekretær på DABs lokalkontor i Skælskør Boligselskab.

Hans Ulrik Møller

Kasserer. Hans er uddannet biolog og har speciale i fugle.

Susanne Carlsen

Bestyrelsesemedlem. Susanne er pædagog i Børnegården i Slagelse og daglig leder af Agersøhallen.

Anne Bjergvang

Bestyrelsesmedlem. Anne er bogholder i Advokathuset i Slagelse og medlem af Slagelse Byråd.

Anne Marie Marquardsen

Bestyrelsesmedlem. Anne Marie er selvstændig pædagogisk konsulent og forfatter.

Jytte Bjergvang

Supplant. Jytte varetager både pedelfunktion og er kontaktperson for booking.

Maria Hillerup Jensen

Suppleant. Maria er kirketjener på fastlandet, og i hendes fritid er hun spejderleder med fokus på friluftsliv

Betina Linde Holst

Suppleant.

Bestyrelsen har i foråret 2017 indsendt indsigelse til den ønskede opførelse af kystnær havvindmøllepark på Omø Stålgrunde. Du kan læse indsigelsen her