Bestyrelsen skal sørge for, at Agersø Naturcenter anvendes som beskrevet i formålsbestemmelsen i vedtægterne. Du kan se vores vedtægt her 

Herunder kan du læse formålsbestemmelsen for Agersø Naturcenter:

Agersø Naturcenter har til formål at drive et naturcenter og en naturlejrskole i den tidligere Agersø Skole med mulighed for gruppeaktivitet, dagophold samt overnatning for skoler, daginstitutioner, foreninger med interesse for øsamfund og ø-natur og andre naturinteresserede grupper. Aktiviteterne skal understøtte læring og fællesskab, herunder også sport.

Herudover skal Agersø Naturcenter anvendes som kulturelt- og socialt omdrejningspunkt på Agersø med mødefaciliteter, bibliotek og borgerpc og andre lignende aktiviteter, som bygningen naturligt kan anvendes til.

Agersø Naturcenter skal medvirke til oplysning om Agersø´s historie og natur bl.a. ved opbygning af en fast udstilling, som kan modtage dagsbesøgende med interesse for Agersø.

Agersø Naturcenter skal altid udvikle og udbygge Agersøs tidligere skole til gavn og glæde for beboere og besøgende på Agersø.