Nedenfor kan du se vores formålsbestemmelse, som den står i vedtægterne for Agersø Naturcenter. En vedtægt er et regelsæt. Bestyrelsen skal sørge for, at Agersø Naturcenter anvendes som beskrevet i formålsbestemmelsen i vedtægterne.

Formål:

Agersø Naturcenter har til formål at drive et naturcenter og en naturlejrskole i den tidligere Agersø Skole med mulighed for gruppeaktivitet, dagophold samt overnatning for skoler, daginstitutioner, foreninger med interesse for øsamfund og ø-natur og andre naturinteresserede grupper. Aktiviteterne skal understøtte læring og fællesskab, herunder også sport.

Herudover skal Agersø Naturcenter anvendes som kulturelt- og socialt omdrejningspunkt på Agersø med mødefaciliteter, bibliotek og borgerpc og andre lignende aktiviteter, som bygningen naturligt kan anvendes til.

Agersø Naturcenter skal medvirke til oplysning om Agersø´s historie og natur bl.a. ved opbygning af en fast udstilling, som kan modtage dagsbesøgende med interesse for Agersø.

Agersø Naturcenter skal altid udvikle og udbygge Agersøs tidligere skole til gavn og glæde for beboere og besøgende på Agersø.

Du kan læse vores vedtægt her

Bestyrelsen har i foråret 2017 indsendt indsigelse til den ønskede opførelse af kystnær havvindmøllepark på Omø Stålgrunde. Du kan læse indsigelsen her