Agersøhallen blev indviet i 1975. En gruppe øboere havde fået den idé, at der skulle bygges en hal på Agersø. Der blev samlet ind hos øboerne, og daværende Skælskør Kommune ydede et afdrags- og rentefrit lån. Hallen blev bygget af frivillig arbejdskraft fra øens beboere, og hallen er stadig øens stolthed og synlige bevis på Agersøboernes handlekraftighed.

Agersøhallen er "en halv hal" med 2 badmintonsbaner og badefaciliteter til damer og herrer.

Agersøhallen er en selvejende institution med egen bestyrelse. Den daglige drift af hallen varetages af halbestyrer Susanne Carlsen.