Det er Agersø Naturcenters vision, at give besøgende lyst til at opleve naturen på helt tæt hold - både dag og nat.

Den 31. oktober blev denne flotte Isfugl fundet og registreret på Krebsgården af Hans Ulrik. Det er en ung hun, og formentlig på vej sydpå fra Sverige eller Norge. Det er en af de fugle, som man ikke må holde i benene, der er små og svage. Til gengæld er næbbet noget af en dolk, og det er næbbet, som den bruger til at udgrave  0,7 – 1,0  m lange redegange ind i lodrette jordskrænter.

Du kan få mere information om isfuglen og øens øvrige fugleliv hos Agersø Fuglestation, kontakt Hans på tlf. 2093 5851