Agersø Naturcenter har fået tilskud fra Ø-støtten og Friluftsrådet til etablering af 5 sheltere.

 

Shelterne ligger i forlængelse af boldbanerne ved Agersøhallen, og hver shelter har plads til 6 personer. Marken tilhører Slagelse Kommune, men Naturcentret har søgt og fået bevilget brugsret.