Agersø Naturcenter har fået tilskud fra Ø-støtten og Friluftsrådet til etablering af 5 sheltere.

 

Shelterne er sat op på marken, som ligger i forlængelse af boldbanerne ved Agersø Hallen. Denne mark tilhører Slagelse Kommune, men naturcentret har søgt og fået bevilget brugsret til en del af marken. Firmaet ”Bløcher Trækunst og Naturlegepladser” har bygget og færdigopsat shelterne. Toilet og vand forefindes i den nærliggende Agersø Hal.

 

Bålplads med svinggrill ligger i midten af shelterne, og er klar til pølser og lejrbålssang.